Zahajujeme nové kurzy

Využijte ZVOLENÉ REKVALIFIKACE a absolvujte jeden z našich akreditovaných kurzů placených ÚP.

Pro zájemce vypisujeme nové akreditované kurzy podle NSK Chůva pro dětské koutky a Chůva pro děti do zahájení školní docházky.

Kurz v Brně
Začínáme 19.10.2015

Oba kurzy jsou řádně akreditované a po jejich úspěšném absolvování a složení zkoušek před autorizovanou osobou získáte potvrzení, na jehož základě si můžete požádat o Živnostenský list.

Tyto kurzy jsou pro vás vhodné pokud:

- Chcete podnikat v oblasti služeb pro děti a jejich rodiče
- Chcete být zaměstnána v dětském koutku, nebo jako chůva
- Chcete si založit mikroškolku a přivydělat si hlídáním dětí při mateřské dovolené
- Chcete si založit firemní školku
- Chcete si rozšířit vzdělání a zvýšit uplatnění na trhu práce
- Máte, nebo plánujete děti a chcete se dozvědět zajímavé a praktické vědomosti z mnoha souvisejících oborů

Složení kurzů:

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů 25 hodin
Poskytování první pomoci dítěti/dětem, Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování 37 hodin
Vedení dítěte k hygienickým návykům 10 hodin
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí 15 hodin
Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska 15 hodin
Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte 15 hodin
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi 15 hodin
Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte 17 hodin
Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy 6 hodin
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám 4 hodiny
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 hodina

Do kurzu se může přihlásit každý. Pro vydání osvědčení však uchazeč musí splnit podmínky stanovené NSK.

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:

- Závažná endokrinní onemocnění.
- Duševní poruchy.
- Poruchy chování.
- Závažná psychosomatická onemocnění.
- Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
- Závažná nervová onemocnění.

- Uchazeč musí být bez logopedické vady.
- Uchazeč musí mít více než 18 let
- Uchazeč musí mít minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Kurzy mají rozsah 160 hodin. Rozsah je rozdělen mezi prezenční výuku, e-learning, konzultace, samostudium a praxi.

Cena základního kurzu Chůva 1990,- Kč
Cena zkoušky 1000,- Kč

AKCE: Ke kurzům získáte zdarma jeden z vybraných kurzů:

1. Základy podnikání pro chůvy
2. Péče o dítě z lehkým zdravotním znevýhodněním
3. Péče o dítě s poruchami chování, řeči a rizikem dyslexie
4. Péče o dítě s odlišným životním způsobem

SLEVA:

Sleva za kamarádku, kamaráda do kurzu 30%
Sleva za hromadné přihlášení nad 5 osob 50%